El poble

VILABLAREIX ES MOU PER TU, Pla de mobilitat

LA MOBILITAT ACTUAL
L’equip de govern ha detectat des de fa anys, un increment del trànsit en els carrers de Vilablareix. Això és degut a diverses causes, com ara l’increment de la població, de les activitats que es porten a terme al municipi i de l’activitat empresarial.
Tot això està provocant problemes de mobilitat del poble en els que aquest equip de govern ja hi està treballant.

QUINS SÓN AQUESTS PROBLEMES?
• Augment de la densitat del trànsit.
• Carrers i voreres estretes, especialment als àmbits urbans més antics.
• Dificultat de mobilitat tant pels vehicles com pels vianants.
• Els veïns i veïnes identifiquen la mobilitat dins el nucli amb perill i això dificulta altres formes de mobilitat (a peu, bicicleta, etc.)
• Desordre en l’aparcament

FotoOrdenacio

QUÈ VOLEM FER?
Fer dels carrers residencials de Vilablareix un espai per a la gent, un lloc d’activitat i de vida de poble.

VOLEM ACONSEGUIR:
MÉS tranquil•litat, ordre i fluïdesa, poble, salut i benestar, espais per veïns i veïnes, seguretat i bicicletes.
MENYS soroll, perill, contaminació i estrès en els desplaçaments.

OBJECTIU PRINCIPAL
Fer que moure’s a peu o en bicicleta sigui la forma més habitual de desplaçar-se dins el municipi, molt més saludable, sostenible i respectuosa.
No pretenem marginar el cotxe, conscients de la necessitat de desplaçaments diaris dels veïns i veïnes, sinó aconseguir que els trajectes d’entrada i sortida al municipi siguin els més ràpids i curts possibles.