El poble

L’ORDENACIÓ VIÀRIA DEL POBLE


Els principals problemes es concentren a l’entorn urbà situat a l’oest del municipi, als primers eixamples del casc antic de Vilablareix. En aquest punt és on es pretén actuar en una primera etapa.
S’han jerarquitzat els vials en 3 categories en funció de la intensitat de circulació.

VIALITAT PRINCIPAL
• Són aquelles vies de major intensitat d’ús dels veïns i veïnes, vies de distribució cap a les zones residencials.
• Vies de doble sentit de circulació per a vehicles.
• Carretera de Santa Coloma, av. Lluís Companys, carrer Marroc, i carrer Camós.
• Les rotondes de la crta. Santa Coloma són punts centrals de distribució d’aquestes 4 vies.
• S’inclouen dos nous carrils bici: al carrer Marroc i al carrer Camós.

FotoVialitat1

Mobilitat PRINCIPAL

VIALITAT SECUNDÀRIA

• Són aquelles vies amb més concurrència dins l’espai residencial.
• Són les vies que uneixen les vies principals amb el destí dins el poble.
• Intensitat de trànsit moderada.
• Espai compartit al mateix nivell de vehicles i bicicletes, quedant els vianants protegits a la vorera.
• Carrer Perelló i carrer Molí de Salt.

FotoVialitat2

Mobilitat SECUNDARIA

VIALITAT TERCIÀRIA
• Vies totalment residencials, que únicament les haurien d’utilitzar els que tenen l’habitatge, l’activitat o destí en aquest carrer.
• Vies que passaran a ser d’un únic nivell amb prioritat absoluta per a vianants i bicicletes.
• Carrer Ponent, carrer Migdia, carrer Rocacorba, carrer Canigó, passeig Catalunya i carrer Puigmal.

FotoVialitat3

Mobilitat TERCIARIA