El poble

ELS CAMINS ESCOLARS


S’ha realitzat un estudi mitjançant enquestes als alumnes de preescolar i primària que ha permès conèixer quins són els carrers on conflueixen més itineraris i són el carrer Perelló, el carrer del Marroc, el carrer Marie Curie, la carretera de Santa Coloma, l’avinguda Lluís Companys i el carrer Mosquerola.

Mobilitat CAMINS ESCOLARS

MILLORES VIÀRIES
• Tots els punts crítics identificats dins l’àmbit municipal s’han inclòs en aquest projecte de mobilitat i es resoldran mitjançant actuacions específiques, a curt termini, que es detallen en l’apartat d’obres, o en actuacions posteriors.
• Les actuacions necessàries per resoldre els punts crítics que es troben fora de l’àmbit de titularitat municipal, concretament la carretera Santa Coloma, es posaran en coneixement del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que prenguin les mesures pertinents.