El poble

LES OBRES


Els estudis realitzats anteriorment ens han portat a pensar en desenvolupar les actuacions següents a curt, mitjà i llarg termini.

OBRES DE MOBILITAT
Es realitzaran les següents actuacions:

1. Construcció de nous carrils bici.
Construcció de 4 nous carrils bici que complementaran els actuals. Es situaran al carrer Perelló, carrer Molí de Salt, carrer Marroc i carrer Camós.

2. Canvis de sentit de carrers:
Carrer Ponent, carrer Molí de Salt, carrer Perelló, carrer Rocacorba, carrer Canigó, carrer Migdia, passeig Catalunya, carrer Puigmal i plaça Catalunya

3. Ordenació de l’aparcament.

Carrer Perelló:
Hi haurà un sol sentit direcció nord (Girona), una zona d’aparcament en un costat i un carril bici a l’altre costat a la mateixa calçada.

Carrer Molí de Salt:
Hi haurà un sol sentit direcció sud (Santa Coloma de Farners), una zona d’aparcament en un costat i un carril bici a l’altre costat a la mateixa calçada.

Carrer Camós:
Com a via principal, es mantindrà el doble sentit de circulació i es construirà un carril de bici.

Carrer Marroc:
Com a via principal, es mantindrà el doble sentit de circulació.

En el tram entre el carrer Migdia i el carrer Marroc, s’ampliarà la vorera d’un lateral per construir el carril bici i s’aprofitarà les obres per substituir la xarxa de sanejament.

OBRES DE SEGURETAT
Amb els estudis realitzats s’ha comprovat la manca de seguretat en alguns punts del poble. Per solucionar-ho es realitzaran les següents obres:
Nous passos elevats de vianants en els creuaments següents:
• Carrer Perelló amb av. Lluís Companys
• Carrer Migdia amb carrer Marroc
• Carrer Molí de Salt amb av. Lluís Companys
• Nova el•lipse carrer Camós: Construcció d’una el•lipse que ajudarà a la distribució de vehicles amb el carrer Perelló.

FotoRotonda