HISTÒRIA:

La ludoteca Les Orenetes va néixer l’any 1989 amb la finalitat d’oferir un servei a tots els nens i nenes de Vilablareix. El nom de Ludoteca Les Orenetes prové d’unes orenetes que van niar en el portal de l’edifici de l’Ajuntament on fins el 2012 estava ubicada la ludoteca.

La ludoteca està associada a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilablareix.

És una entitat ludocultural que vetlla pel desenvolupament de la personalitat de l’infant amb l’ajut del joc i de la joguina.

 

CRITERIS PSICOPEDAGÒGICS:

Criteris pedagògics: la ludoteca educa i desenvolupa la imaginació i l’esperit lúdic. El nen/a assimila el que veu i escolta. És un ésser actiu, que té necessitat de fer per ell mateix tots els descobriments i de viure totes les emocions, essent la joguina el millor mitjà per aconseguir-ho.

Criteris psicològics: és una activitat de plaer que estimula satisfacció. El sentiment d’èxit que pot tenir un infant amb el joc potser determinant perquè adquireixi confiança en sí mateix. El fracàs és un mitjà per l’aprenentatge i no serà tan molest com si es visqués a l’escola, perquè no hi ha qualificacions.

Criteri creatiu i imaginatiu: el joc i la joguina utilitzats com a eina pedagògica, són adients per aconseguir que els infants siguin capaços de crear el seu propi joc. La joguina ha d’ésser un mitjà perquè el nen/a desenvolupi la seva imaginació. Els nens/es que utilitzen el joc habitualment la tenen molt desenvolupada.

Criteri recreatiu: els jocs i les joguines han de divertir, si són avorrits no compleixen la seva missió més important.

Criteri socialitzador: a partir del joc i la joguina els nens i nenes aprenen a respectar, a ajudar, a cooperar i a comprendre, convertint-se aquests valors en indispensables i necessaris per a una millor convivència. Es desperta el sentiment de responsabilitat, de vida social i es desenvolupa una nova relació gràcies a l’objecte que no es posseeix en exclusivitat sinó que es comparteix. A través del joc s’amplia el coneixement del món social de l’adult i prepara al nen per el món del treball.

 

PERSONAL:

El personal de la ludoteca està format per 3 persones. La directora Mònica i dues ludotecàries Sònia i Judit.

Mònica: Diplomada en Treball Social i en Educació Social, directora i monitora de lleure.

Sònia: Tècnic en Educació Infantil, monitora i directora de lleure.

Judit: Monitora de lleure i graduada en Història de l’Art.