PLA DE MOBILITAT 2017

El concepte de mobilitat ha pres una gran importància en els darrers anys per la seva metamorfosi des d’allò que definia la necessitat bàsica de desplaçar-se d’un lloc a l’altre cap a un nou concepte que incorpora molts altres valors com són la salut, l’esport, la seguretat, l’accessibilitat i el medi ambient. Així ho vàrem percebre aquest equip de govern, vàrem assumir aquest compromís i el vàrem incorporar en el programa electoral amb el qual ens presentàrem a les eleccions de maig de 2015. 

Avui us presentem el resultat de més de dos anys d’anàlisi de la mobilitat en el municipi i la proposta de millora que pretenem dur a terme, amb actuacions immediates i amb altres actuacions a mitjà i llarg termini. Si bé aquesta actuació es circumscriu a l’àmbit entre els carrers Camós, Marroc, Lluís Companys i Ctra. Santa Coloma, es pretén en un futur extrapolar-lo a la resta del municipi. No es tracta simplement d’un canvi de sentit de carrers i nous carrils bici sinó que es pretén un canvi de mentalitat més ampli: jerarquitzem els vials i prioritzem les formes de mobilitat sostenible, recuperem espais de la via pública, promovem la salut, minimitzem els recorreguts en vehicle motoritzat, incrementem la seguretat, etc.
L’objectiu principal és fer de les persones els actors principals de la mobilitat en l’àmbit urbà del nostre poble i per aquest motiu prioritzem la mobilitat a peu i en bicicleta en els desplaçaments interns. El projecte preveu una xarxa de carrils bici urbans i la futura connexió amb la xarxa de carrils bici de Girona així com l’execució d’un conjunt d’actuacions immediates que milloren la seguretat dels recorreguts a peu en els àmbits més sensibles i, al mateix temps, l’ordenació de la via pública, dels aparcaments i la modificació dels sentits d’alguns carrers per tal que els recorreguts d’entrada i sortida al municipi es minimitzin.
Sóc plenament conscient que aquesta transformació suposa un canvi d’hàbits per a tots els veïns i veïnes i per tant, un procés d’adaptació que segur no serà fàcil per a tothom. Per això, aquest projecte s’ha desenvolupat sense presses, analitzant el més petit detall, sempre prioritzant la mobilitat a peu i en bicicleta sense que això suposi perjudicar excessivament les formes de mobilitat tradicionals.
Per tot això, us fem arribar aquesta documentació que explica amb profunditat els canvis previstos i també farem una presentació el dia 11 de gener a Can Gruart perquè, des del compromís irrenunciable en el projecte, pugueu participar-hi, millorar-lo i incorporar aquells ajustos que calgui.

Pau Rovira
Regidor de mobilitat, serveis i urbanisme