Serveis

Davant del proper creixement econòmic i social de Vilablareix derivat del desenvolupament del Pla Parcial, la Regidoria de Promoció Econòmica ha planificat i organitzat un conjunt d’actuacions dirigides a cobrir les necessitats actuals i futures que tindrà el nostre municipi en aquest camp.

Amb la voluntat d’aprofundir en el coneixement de la realitat socioeconòmica actual i desplegar un model basat en les necessitats i les potencialitats futures de Vilablareix, l’Ajuntament va sol•licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya (SOC) per a la contractació d’un agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL).

La missió de l´AODL és dinamitzar, promoure i executar, en concertació amb d'altres agents del territori (agents socials, econòmics, empresarials, treballadors/es, gent jove i altres) polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica de Vilablareix, cercant un creixement econòmic sostenible generador d’ocupació.

Amb la feina de la tècnica es permetrà, doncs, elaborar diferents accions integrades que contribueixin a dinamitzar la base econòmica del nostre municipi, activar noves empreses i impulsar la creació de nous llocs de treball, així com consolidar-ne els ja existents.