L’Ajuntament de Vilablareix liquida el pressupost de 2017 amb un romanent positiu

Divendres, 09 Març 2018 08:42

 

L’Ajuntament de Vilablareix ha liquidat el pressupost de 2017 amb un romanent positiu de 321.722,65 euros.

 

Durant l’any 2017 es va procedir a una amortització extraordinària de deute per valor de 417.676,58 quedant un deute viu del 16,35%.

 

L’alcalde David Mascort va donar compte també que l’Ajuntament està pagant les factures als seus proveïdors a 7,3 dies.

 

En el mateix ple s’ha aprovat la proposta d’aprovació inicial de denominació de l’espai públic de davant del Centre Cultural Can Gruart. Es proposa el nom “Plaça de l’U d’octubre” per aquest espai. Si durant el termini de vint dies no es presenten suggeriments, el present acord esdevindrà definitiu.

 

També s’ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament de Vilablareix al Pla d’Igualtat de Gènere del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt per al període 2018 - 2020. La finalitat d’aquest pla és la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els àmbits de les polítiques socials, econòmiques, culturals, educatives, etc. per tal d’assolir la igualtat real i efectiva entre dones i homes, afavorint l’empoderament de les dones i el ple exercici dels seus drets de ciutadania.