Vilablareix torna a congelar tots els impostos i taxes per l’any 2019

Divendres, 09 Novembre 2018 09:11

L’ajuntament de Vilablareix ha tornat a congelar, un any més, tots els impostos i taxes per l’any 2019. L’equip de govern congela els impostos de l’IBI i vehicles entre els principals impostos. 

Es bonificarà el 75%de l’impost sobre vehiclesde tracció mecànica. Gaudiran d’aquesta modificació els vehicles elèctric i els híbrids. 

També es bonificarà un 50% la quota de l’import a les obresque incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energies renovablesper autoconsum i que no siguin d’obligat compliment segons la normativa vigent en el moment de sol·licitar la llicència d’obres.  

Entre d’altres modificacions a les ordenances fiscals per aquest 2019, cal destacar la modificació de la taxa per recollida d’escombrariesen els habitatges a on consti una sola persona empadronada al llarg de l’any. En aquests habitatges s’aplicarà un 25% de bonificacióde la quota tributària que els hi correspongui, amb una quota mínima anual de 80,00€. 

Les ordenances fiscals per l’any 2019 s’han aprovat per unanimitat en el ple d’aquest dijous 8 de novembre.