Bases Concurs Grups de Música Novells 2019

Dimecres, 20 Març 2019 17:46
Un any més l'Ajuntament de Vilablareix convoca el Concurs de grups de música novells en el marc de la Festa Major 2019. 
 
Les bases del concurs són les següents: 
 
Inscripcions: (del 25 de març al 25 d’abril de 2019)
 
1-   Podran prendre part al concurs qualsevol grup novell que presenti una cançó pròpia o versió.
2-   Per inscriure’s al concurs caldrà omplir una sol·licitud amb les dades dels membres del grup. També caldrà enviar una fotografia de la formació (la sol·licitud estarà penjada a la web www.vilablareix.cati a la pàgina de Facebook “Vilablareix Jove”).
3-   La cançó concursant ha d’estar penjada a la xarxa i ha de ser en format vídeo (videoclip, assaig o concert en directe o simplement una imatge estàtica amb el nom del grup).
4-   Els grups que es  presentin no poden estar en cap companyia discogràfica en el moment de la inscripció.
5-   Un mateix grup no es podrà presentar dos anys consecutius. Un mateix músic podrà participar dos anys seguits sempre i quan actuï amb una formació diferent (tant de nom com del 50% dels membres del grup).
6-   L’estil de música és lliure i els grups poden expressar-se en qualsevol llengua.
 
1ª fase: Eliminatòria (del 29 d’abril al 9 de maig de 2019)
 
7-   Els grups inscrits a la convocatòria seran publicats a la pàgina de Facebook “Vilablareix Jove”.
8-   El jurat oficial del concurs també valorarà tots els artistes presentats tenint en compte criteris artístics com posada en escena, qualitat musical i professionalitat davant dels horaris i responsabilitats.
9-   Els 3 grups finalistes seran escollits tenint en compte la valoració del jurat del concurs de grups novells.
10-La proclamació dels finalistes es farà durant el dia 13 de maig de 2019 a través de la pàgina de Facebook “Vilablareix Jove” i la pàgina web www.vilablareix.cat
 
2ª fase: Final (17 de maig de 2019 - FESTA MAJOR de Vilablareix).
 
11-Els 3 grups finalistes actuaran el dia 17 de maig a les barraques de Vilablareix.
12-Podran presentar 5 cançons com a màxim. La seva actuació a l’escenari no podrà superar els 30 minuts de durada.
13-L’ordre dels grups que actuaran a la final serà escollit per l’organització.
14-El guanyador del concurs serà escollit mitjançant un jurat d’experts.
15-El jurat farà públic el guanyador del concurs després de l’actuació del grup que tancarà la nit. 
 
El Jurat
 
16-El jurat oficial del concurs estarà compost per un regidor/a de l’Ajuntament, un tècnic/a de l’Ajuntament i una persona vinculada al món musical.
17-El veredicte final del concurs serà inapel·lable.
18-El concurs es pot declarar desert si el jurat considera que no hi ha prou qualitat musical entre els finalistes. Els membres del jurat han de resoldre segons el seu criteri tota la circumstància no prevista en aquestes bases.
 
Premis:
 
19-L’actuació que obtingui la puntuació més alta en el resultat final obtindrà: Un premi de 500€ (a l’import del premi s’aplicaran les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible).
20-La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
 
Altres condicions:
 
21-Els participants en el concurs accepten l’eventual emissió per televisió, ràdio, premsa, internet...de les imatges gravades durant el concurs i en cedeixen els drets a l’organització de forma gratuïta.