Notícies
Dimecres, 20 Març 2019 17:49

Bases del 3r Concurs Literari Relata'ns

BASES DEL CONCURS LITERARI DE VILABLAREIX 2019, RELATA’NS

 

Per tal d’estimular i posar en valor la creació literària en llengua catalana, l’Ajuntament de Vilablareix convoca la tercera edició del Premi Relata’ns.
 
CONDICIONS GENERALS
 

1. Els treballs que optin als Premis Literaris Relata’ns 2019 han de ser escrits en llengua catalana i completament inèdits. En aquest sentit, els autors en garanteixen l’originalitat, no poden estar en procés d’edició ni haver estat premiats en altres concursos.

2. Com a condició específica d’aquests premis, els textos presentats hauran de contenir la paraula “Vilablareix”.

3. Les obres es presentaran de manera anònima sota pseudònim.

4. Les obres guanyadores restaran en propietat de l’Ajuntament de Vilablareix que podrà publicar i/o editar les obres guanyadores si ho veu oportú.

5. Les decisions del jurat són inapel·lables i els membres d’aquest jurat han de resoldre segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. A més, el jurat es reserva el dret de considerar desert el premi.

6. Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves

7. S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible.

8. L’organització garanteix la privacitat dels originals i de les dades dels

9. El jurat no tindrà accés al contingut de les pliques.

10. Només es faran públics els noms dels autors de les obres guanyadores.

11. L’organització conservarà una còpia de la llista de participants, amb les seves pliques electròniques i obres presentades per si es produïssin reclamacions.

12. Els originals no premiats no es retornaran. Passats tres mesos del lliurament dels premis, les obres no premiades i les pliques corresponents seran destruïdes. Durant aquests tres mesos, els autors podran retirar-les adreçant-se a les oficines de l’Ajuntament de Vilablareix (C/Perelló, 120, 17180 Vilablareix, Girona).

13. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 
Dotació econòmica
Primer premi 1.000€
Segon premi 500€
Accèssit 300€ (al relat d’autor empadronat a Vilablareix si el jurat així ho decideix)
 
Presentació i tramesa

14. Totes les obres han de ser tramesesl’Ajuntament de Vilablareix(Carrer Perelló, 120, 17180 Vilablareix, Girona) amb l’assumpte Premi Relata’ns 2019.

15. Es faran arribar 5 còpies degudament relligades, mecanografiades a doble espai i impreses per les dues cares, amb format de font Times New Roman i cos 11. L’extensió mínima serà de 20 pàgines i la màxima de 35 pàgines.

16. Així mateix, es trametran també els originals en format PDF per correu electrònic a l’adreçAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. seguint el procediment següent:

a)En l’apartat assumpte es faràRelata’ns 2019.

b)En el cos del missatge es farà constar el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor.

c)L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF, així com un arxiu amb les dades de l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). Aquest document tindrà com a nomparaula plicaseguida del nom de l’obra.

 

Termini d’admissió

17. S’admetran totes les obres que arribin abans de les 24h del28 de juny de 2019.

 

Veredictes i atorgament

18. Els veredictes es faran públics en el transcurs de l’acte de lliurament que tindrà lloc3 d’octubre de 2019a les 8 de la tarda al Centre Cultural Can Gruart de Vilablareix (Carrer Farigola, 50. Telèfon: 972 40 55 34).

 

Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal dels participants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries, d’acord amb els  principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

 

Dimecres, 20 Març 2019 17:46

Bases Concurs Grups de Música Novells 2019

Un any més l'Ajuntament de Vilablareix convoca el Concurs de grups de música novells en el marc de la Festa Major 2019. 
 
Les bases del concurs són les següents: 
 
Inscripcions: (del 25 de març al 25 d’abril de 2019)
 
1-   Podran prendre part al concurs qualsevol grup novell que presenti una cançó pròpia o versió.
2-   Per inscriure’s al concurs caldrà omplir una sol·licitud amb les dades dels membres del grup. També caldrà enviar una fotografia de la formació (la sol·licitud estarà penjada a la web www.vilablareix.cati a la pàgina de Facebook “Vilablareix Jove”).
3-   La cançó concursant ha d’estar penjada a la xarxa i ha de ser en format vídeo (videoclip, assaig o concert en directe o simplement una imatge estàtica amb el nom del grup).
4-   Els grups que es  presentin no poden estar en cap companyia discogràfica en el moment de la inscripció.
5-   Un mateix grup no es podrà presentar dos anys consecutius. Un mateix músic podrà participar dos anys seguits sempre i quan actuï amb una formació diferent (tant de nom com del 50% dels membres del grup).
6-   L’estil de música és lliure i els grups poden expressar-se en qualsevol llengua.
 
1ª fase: Eliminatòria (del 29 d’abril al 9 de maig de 2019)
 
7-   Els grups inscrits a la convocatòria seran publicats a la pàgina de Facebook “Vilablareix Jove”.
8-   El jurat oficial del concurs també valorarà tots els artistes presentats tenint en compte criteris artístics com posada en escena, qualitat musical i professionalitat davant dels horaris i responsabilitats.
9-   Els 3 grups finalistes seran escollits tenint en compte la valoració del jurat del concurs de grups novells.
10-La proclamació dels finalistes es farà durant el dia 13 de maig de 2019 a través de la pàgina de Facebook “Vilablareix Jove” i la pàgina web www.vilablareix.cat
 
2ª fase: Final (17 de maig de 2019 - FESTA MAJOR de Vilablareix).
 
11-Els 3 grups finalistes actuaran el dia 17 de maig a les barraques de Vilablareix.
12-Podran presentar 5 cançons com a màxim. La seva actuació a l’escenari no podrà superar els 30 minuts de durada.
13-L’ordre dels grups que actuaran a la final serà escollit per l’organització.
14-El guanyador del concurs serà escollit mitjançant un jurat d’experts.
15-El jurat farà públic el guanyador del concurs després de l’actuació del grup que tancarà la nit. 
 
El Jurat
 
16-El jurat oficial del concurs estarà compost per un regidor/a de l’Ajuntament, un tècnic/a de l’Ajuntament i una persona vinculada al món musical.
17-El veredicte final del concurs serà inapel·lable.
18-El concurs es pot declarar desert si el jurat considera que no hi ha prou qualitat musical entre els finalistes. Els membres del jurat han de resoldre segons el seu criteri tota la circumstància no prevista en aquestes bases.
 
Premis:
 
19-L’actuació que obtingui la puntuació més alta en el resultat final obtindrà: Un premi de 500€ (a l’import del premi s’aplicaran les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible).
20-La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
 
Altres condicions:
 
21-Els participants en el concurs accepten l’eventual emissió per televisió, ràdio, premsa, internet...de les imatges gravades durant el concurs i en cedeixen els drets a l’organització de forma gratuïta.